Sea-Lapland företagsinformation

Sea Lapland en logistisk nod

Sea Lapland består av Tornio, Kemi, Keminmaa, Simo och Tervola. Området har ett bra logistiskt läge, mot Norra-, Sverige och Norge och mot övriga Nordkalotten. HaparandaTornio ar ca 14 miljoner gränspasseringar/år.

Kemi-Tornion flygplats, järnvägen, hamnen och motorvägen har möjliggjort en effektiv person- och godslogistik på området. Tornio och Haparanda har bildat ett gemensamt stadscentrum och har ett djupt samarbete kring olika utvecklingsfrågor och verksamheter.

Meri-Lappi – Finlands och finska Lapplands industricenter

Kemi-Tornios industriella helhet är unik i hela Finland, och dess exportvärde är ca 8% av hela Finlands export, och Sea Laplands bruttonationalprodukt är ca 2/3 av hela Finlands bruttonationalprodukt. Dominerande industrierna är stål, metall, träförädling samt maskinpark. De största industriföretagen här är Outokumpu Oy, Stora Enso, Metsä-Group och Havator.

Industrins sysselsättningsgrad är ca 5300 arbetsår och omsättningen var 2015 ca 4,72 mljarder euro. Värdet av industriproduktionen i området ökade med 5% år 2015. 

Sea Laplands besöksnäring ökar

Besäksnäringen ökar, och var ca 63 miljoner euro år 2014. Isbrytaren Sampo och snöslottet i Kemi är populära besöksmål för turisterna.

Området behöver fler logi- och aktivitetesföretag.

Sea Laplands investeringar

Här investeras det mycket. Märkvärdiga investeringar är Kaidin Biodiesel anläggning i  Kemi, LNG-terminal för kondenserad gas i Tornio, vindkraftverk i Simo och Kemi. Investeringarna uppgår till ett belopp av 1,5 miljarder euro. Kaidin Biodiesel anläggningen kommer att ge 4000 arbetstillfällen vid byggstart, samt 150 personer till anläggningen.

Sea Lapland skola och utbildning

Här finns ett stort utbud av utbildningar inom yrkeshögskola, bland annat tekniska, ekonomiska och vård utbildningar.

Företagstjänster i Sea Lapland

Mer information om företagstjänster hittar ni i följande länkar.

Tornio

Kemi

Keminmaa

Simo

Tervola

Haparanda

Företagande Haparanda Stad

Övertorneå

Företagande Övertorneå (på finska)