STATISTIK

http://www.stat.fi/tup/kunnat/kuntatiedot/851.html (på finska)