Hallinto

Yhdistyksen hallintoelimet ovat yhdistyksen kokous, seutuhallitus ja johtotiimi.

Yhdistyksen operatiivisten toimielinten lisäksi kehittämiskeskuksessa toimii vähintään kerran vuodessa kokoon kutsuttava jäsenkuntien muodostama seutufoorumi, jolle tiedotetaan kehittämiskeskuksen käsiteltävinä olevista ajankohtaisista asioista, ja joka linjaa seudullisen näkemyksen seudun tulevaisuuden kannalta keskeisiin edunvalvonta- ja kehittämiskysymyksiin.