Meri-Lapin alueen kärkitoimialat ja hankkeet

Kehittämiskeskuksen tavoitteena on edistää alueen suurteollisuuden ja uusien kasvualojen kilpailukyvyn kehittämistä, uusien yritysten etabloitumista alueelle sekä investointien ja työpaikkojen määrän lisäämistä alueella. Alueen suurteollisuuden kilpailukykyä edistetään muun muassa kehittämällä alueen saavutettavuutta ja logistiikkaa, kilpailukykyisillä energiaratkaisuilla ja varmistamalla ammattitaitoisen työvoiman saatavuus teollisuuden käyttöön.

Toiminnan painopistealueina ovat erityisesti seuraavien kasvualojen kehittäminen: energiasektori, kiertotalous, matkailu, puurakentaminen ja logistiikka. Tavoitteena on myös edistää seudun kestävää ja vähähiilistä kehitystä, alueen energiaomavaraisuutta, sekä lähialueen ruoan tuotantoa ja käyttöä alueella.