Valtion palvelut yrityksille

Lapin kunnissa toimii useita valtion alue- ja paikallishallinnon yksiköitä, jotka tarjoavat monipuolisia neuvonta-, rahoitus- ja asiantuntijapalveluita yrittäjille. Lapin TE-toimistolla, Meri-Lapin verotoimistolla ja Tullilla on paikalliset toimipisteet Meri-Lapissa. Valtiolla on myös muita organisaatioita, jotka auttavat nykyisiä ja tulevia yrittäjiä eri tavoin. Seuraavassa lyhyt esittely niistä. Logoa klikkaamalla pääset kätevästi sivustolle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus tarjoaa monipuolisesti erilaisia palveluja yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. ELY-keskukselta saa neuvontaa ja koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELY-keskus on koonnut kätevän  palvelukartan(PDF), jossa on linkit myös TE-toimiston sekä Business Finland:n yrityspalveluihin. Palvelukartta löytyy tästä.

  

Yrityksen perustamista suunnitteleva hyötyy myös Suomi.fi:n yrityspalveluista sekä OmaYritys-Suomi-sivuston palveluista. Viimeksi mainittu sivusto palvelee yrittäjiä myös toiminnan laajentamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Suomi.fi-sivustolta löytyy myös todella laaja linkki-listaus eri palvelujen sivuille.

Valtiolla on myös muita erilaisia palveluita yrityksille ja elinkeinonharjoittajille. Näitä ovat Patentti- ja rekisterihallitus, joka muun muassa pitää yllä kaupparekisteriä ja vastaa myös tuotesuojauksista, tavaramerkeistä ja aineettoman omaisuuden suojaamista. Finnvera auttaa rahoitusasioissa ja Aluehallintovirasto valvoo muun muassa anniskelua, kiinteistövälitystä sekä kilpailua.