Valtion palvelut yrityksille

Lapin kunnissa toimii useita valtion alue- ja paikallishallinnon yksiköitä, jotka tarjoavat monipuolisia neuvonta-, rahoitus- ja asiantuntijapalveluita yrittäjille. Lapin TE-toimistolla, Meri-Lapin verotoimistolla ja Tullilla on paikalliset toimipisteet Torniossa. Valtiolla on myös muita organisaatioita, jotka auttavat nykyisiä ja tulevia yrittäjiä eri tavoin. Seuraavassa lyhyt esittely niistä. Logoa klikkaamalla pääset kätevästi sivustolle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus tarjoaa monipuolisesti erilaisia palveluja yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. ELY-keskukselta saa neuvontaa ja koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELY-keskus on koonnut kätevän  palvelukartan(PDF), jossa on linkit myös TE-toimiston sekä Business Finland:n, (aiemmin TEKES), yrityspalveluihin. Palvelukartta löytyy tästä.

  

Yrityksen perustamista suunnitteleva hyötyy myös Suomi.fi:n yrityspalveluista sekä OmaYritys-Suomi-sivuston palveluista. Viimeksi mainittu sivusto palvelee yrittäjiä myös toiminnan laajentamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Suomi.fi-sivustolta löytyy myös todella laaja linkki-listaus eri palvelujen sivuille.

Valtiolla on myös muita erilaisia palveluita yrityksille ja elinkeinonharjoittajille. Näitä ovat Patentti- ja rekisterihallitus, joka muun muassa pitää yllä kaupparekisteriä ja vastaa myös tuotesuojauksista, tavaramerkeistä ja aineettoman omaisuuden suojaamista. Finnvera auttaa rahoitusasioissa ja Aluehallintovirasto valvoo muun muassa anniskelua, kiinteistövälitystä sekä kilpailua.