Digitalisaatio

Meri-Lapin kautta kulkeva Koillisväylän datakaapeli

Yhteiskunta digitalisoituu yhä kiihtyvällä tahdilla ja Meri-Lappi on vahvasti mukana kehityksessä.

IT-palveluyhtiö Cinia on lähtenyt liikenne- ja viestintäministeriön aloitteesta toteuttamaan Arctic Connect-hanketta. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet rakentaa datakaapeli Koillisväylän kautta Euroopan ja Aasian välille. Suomi sijaitsee Euroopan ja Aasian välisen lyhyen reitin varrella, mikä tekee Suomesta ja Meri-Lapista tärkeän tietoliikenneyhteyksien kauttakulkualueen. Koillisväylän kaapeliyhteyden avulla olisi mahdollista merkittävästi vahvistaa tätä asemaa uudella nopealla tietoliikennereitillä Aasiasta Eurooppaan. Koillisväylän kaapelihankkeesta voit lukea lisää tästä Cinian uutislinkistä.

Meri-Lapin kunnat ovat mukana Rovaniemen ja Oulun kaupungin sekä Kainuun maakunnan ja Raaseporin kunnan lisäksi hankkeessa sen esisuunnitteluvaiheessa, jonka ensimmäisessä vaiheessa laaditaan suunnitelma tukemaan asiakashankintaa ja kokonaisrahoitusta.

Tornion kautta linjattava tietoliikennekaapeli lisäisi Meri-Lapin houkuttelevuutta datakeskusten ja verkkokauppojen mahdollisena sijoittumiskohteena. Tiedon siirron viiveiden eliminoinnilla on merkitystä erityisesti datakeskuksien ja verkkokauppojen investointikriteerien kannalta.

Datakeskusten sähkövero

TEM:n tilaamassa Copenhagen Economicsin raportin mukaan onnistuneilla toimenpiteillä Suomeen on mahdollista saada vuoteen 2025 mennessä 2,5 miljardin investoinnit ja ala työllistäisi 33 000 henkilöä. Konesaliverotusta ei pidä nähdä vastikkeettomana yritystukena vaan edellytyksenä investoinneille ja kansainväliselle kilpailukyvylle.

Meri-Lapin vahvuutena datakeskusten ja verkkokauppojen sijoittumisalueina ovat esim. viileä ilmasto, maaperän matala seismisyys ja sähkön saatavuus. Suomen kilpailukykyä datakeskusten sijoittumisessa kuitenkin heikentää oleellisesti sähköverotuksen malli ja taso verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomen energiavero on 14-kertainen yli viiden megawatin palvelinkeskuksissa Ruotsiin verrattuna.

Digitalisaatio Meri-Lapin alueella

Digitalisaatio muuttaa koko yhteiskuntaa, ihmisten toimintaympäristöä sekä tapaa ajatella ja koskettaa myös kuntasektoria. Kunnilla on huomattavat mahdollisuudet vaikuttaa digipalveluilla niin alueensa kuntalaisten, yritysten kuin työntekijöidensä päivittäiseen elämään.Kuntien digitalisaation ja digikokeilujen säästö- ja tuottavuusselvityksen mukaan kuntapalveluiden digitalisoinnissa on merkittävä säästöpotentiaali.

Digitalisaatio tulee nähdä kokonaisvaltaisena palveluprosessien muutoksena, jolla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin että kunnan työntekijöiden työn mielekkyyden paranemista. Kuntien välinen yhteistyö sekä kokemusten ja tiedon levittäminen tuovat säästöjä ja erilaisia kokeiluja tarvitaan digitalisaation vauhdittajana.