Digitalisaatio

Datakeskusten sähkövero

TEM:n tilaamassa Copenhagen Economicsin raportin mukaan onnistuneilla toimenpiteillä Suomeen on mahdollista saada vuoteen 2025 mennessä 2,5 miljardin investoinnit ja ala työllistäisi 33 000 henkilöä. Konesaliverotusta ei pidä nähdä vastikkeettomana yritystukena vaan edellytyksenä investoinneille ja kansainväliselle kilpailukyvylle.

Meri-Lapin vahvuutena datakeskusten ja verkkokauppojen sijoittumisalueina ovat esim. viileä ilmasto, maaperän matala seismisyys ja sähkön saatavuus. Suomen kilpailukykyä datakeskusten sijoittumisessa kuitenkin heikentää oleellisesti sähköverotuksen malli ja taso verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomen energiavero on 14-kertainen yli viiden megawatin palvelinkeskuksissa Ruotsiin verrattuna.

Digitalisaatio Meri-Lapin alueella

Digitalisaatio muuttaa koko yhteiskuntaa, ihmisten toimintaympäristöä sekä tapaa ajatella ja koskettaa myös kuntasektoria. Kunnilla on huomattavat mahdollisuudet vaikuttaa digipalveluilla niin alueensa kuntalaisten, yritysten kuin työntekijöidensä päivittäiseen elämään. Kuntien digitalisaation ja digikokeilujen säästö- ja tuottavuusselvityksen mukaan kuntapalveluiden digitalisoinnissa on merkittävä säästöpotentiaali.

Digitalisaatio tulee nähdä kokonaisvaltaisena palveluprosessien muutoksena, jolla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin että kunnan työntekijöiden työn mielekkyyden paranemista. Kuntien välinen yhteistyö sekä kokemusten ja tiedon levittäminen tuovat säästöjä ja erilaisia kokeiluja tarvitaan digitalisaation vauhdittajana.