Matkailuhankkeet

Meri-Lapin alueen matkailun kehitys on jatkunut vuodesta 2014 lähtien nopeasti lähes 15 % vuodessa. Erityisen vahvasti on kasvanut mm. aasialaisten turistien määrä. Alueen kärkituotteita, vetovoimaisia kansainvälisiä brändejä ovat Jäänmurtaja Sampo ja LumiLinna. Näiden kärkituotteiden lisäksi alueelle on kehittynyt erilaisia ohjelmapalveluja tarjoavia yrityksiä ja alueen pullonkaulaan majoituskapasiteettiin, erityisesti laadukkaan majoituksen osalta, on toteutettu ja suunnitelmissa merkittäviä investointeja. Meri-Lapin kokonaismatkailutulo oli lähes 63 milj. € vuonna 2016 ja se työllistää noin 420 henkilöä.  

MaaS-hanke

Meri-Lapin digitaalista saavutettavuutta pyritään kehittämään Meri-Lapin kehittämiskeskuksen v. 2018 lopulla käynnistämällä MaaS-hankkeella, jonka tavoitteena on kehittää matkailijalle saumaton matkailu- ja liikkumiskokemus Meri-Lapin alueella kehittämällä matkailupalvelut ja kuljetukset yhdistävä Meri-Lapin matkailu-MaaS-järjestelmä. Tavoitteena on antaa kansainväliselle yksilömatkailijalle tai matkanjärjestäjälle kokonaiskuva Meri-Lapista matkailukohteena.

Hankkeen kuntien rahoitus hankkeessa on 49 000 euroa v. 2018-2020, joka katetaan kehittämiskeskuksen edellisvuosien ylijäämällä.  

 TaaS-hanke

Matkailun toisena kehittämishankkeena on ympärivuotisen matkailun kehittämiseen liittyvä TaaS-hanke (Tourism as all year around), jota Meri-Lapin kehittämiskeskus koordinoi.  Keväällä 2019 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on kartoittaa uusia markkina-alueita mm. Aasiasta ja Euroopasta, uutena kohderyhmänä esim. risteilymatkailijat, sekä kehittää alueen matkailun tarjontaa ja esille tuontia digitaalisilla ratkaisuilla.  Taas-hankkeen omarahoitusosuus 45602 euroa katetaan Meri-Lapin kehittämiskeskuksen toiminnan edellisten vuosien ylijäämällä.

Lapin matkailustrategia 2020-2023

Yhteistyössä on voimaa. Meri-Lapin kehittämiskeskus on ollut mukana Lapin liiton laatiman matkailustrategian valmistelussa yhdessä yli 150 muun organisaation kanssa. Matkailustrategia tarjoaa vision jopa vuoteen 2030 saakka ja sen laadinnassa on vahvasti koottu yhteen matkailun eri sidosryhmien näkemykset alueen matkailusta. Klikkaamalla otsikkoa pääset tutustumaan tähän strategiaan.