Organisaatio

Kehittämiskeskuksen organisaation muodostavat seutufoorumi, yhdistyksen vuosikokous, seutuhallitus, johtotiimi ja toimisto. Lisäksi kuntien ja yhteistyökumppaneiden edustajista muodostuvat asiantuntijatiimit ovat tärkeä osa kehittämiskeskuksen toimintaa.

Vähintään kerran vuodessa kokoontuva jäsenkuntien muodostama seutufoorumi  linjaa seudullisen näkemyksen alueen tulevaisuuden kannalta keskeisistä edunvalvontakysymyksistä kehittämiskeskuksen käsiteltävinä olevien ajankohtaisten asioiden pohjalta.