Meri-Lapin metalli- ja metsäteollisuus

Meri-Lapin alueen suurteollisuus muodostuu teräs- ja metsäteollisuudesta. Suurimpia yrityksiä ovat ruostumatonta terästä valmistava Outokumpu ja metsäteollisuuden tuotteita valmistava Metsä-Group.

Metsä-Groupin Kemin biotuotetehdashanke

Metsä-Group rakentaa Suomen metsäteollisuuden historian suurinta investointia, 2,02 miljardin euron biotuotetehdasta Kemiin. Moderni biotuotetehdas käynnistetään vuoden 2023 syksyllä. Biotuotetehdas tulee tuottamaan havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia ja lukuisia muita biotuotteita sekä fossiilivapaata sähköenergiaa 2,0 TWh. Tehdas tulee työllistämään suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2500 henkilöä, joista uusia 1500. Biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö on suunnitelman mukaan noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli noin 4,5 miljoonaa nykyisen tehtaan käyttöä enemmän. Biotuotetehdasprojektin etenemistä voi seurata MetsäFibren sivuilta.

Outokumpu-konsernin Elijärven kaivoksen laajentaminen ja kaivostoiminnan hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä

Outokumpu Oyj investoi 280 miljoonaa euroa Kemin kaivoksen laajentamiseen Deep Mine- hankkeella vuosina 2017–2022. Investoinnilla varmistetaan ferrokromi raaka-aineen kromin riittävyys pitkälle tulevaisuuteen. Laajennuksessa kaivokselle rakennettiin uusi päätaso huolto-, varasto- ja toimistotiloineen kilometrin syvyyteen sekä uusi malminnostotorni. Oma ferrokromituotanto on Outokumpu Oyj:n ydinliiketoimintaa ja kilpailuetu verrattuna muihin kilpailijoihin.

Outokumpu on laatinut suunnitelman, jota toteuttamalla Kemin kaivoksesta tulee hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Kemin kaivoksen hiilineutraaliuden kolme tärkeintä tekijää ovat hiilivapaan sähkön hyödyntäminen, biopolttoaineiden käyttö liikenteessä ja koneissa sekä maakaasun ja propaanikaasun korvaaminen  biokaasulla lämmityksessä. Kaivoskoneiden sähköistämistä laajennetaan polttoaineiden tarpeen vähentämiseksi. Tästä löydät Kemin kaivoksen lehdistötiedotteen.

Outokumpu suunnittelee biokoksaamo- ja biometaanilaitosta sekä pienydinvoimalaa Tornion terästehtaalle

Outokumpu Oyj suunnittelee investointia Torniossa sijaitsevien terästehtaidensa yhteyteen rakennettavalle biokoksaamo- ja biometaanilaitokselle. Toteutuessaan hanke lisäisi Suomen energiaomavaraisuutta merkittävästi, ja hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaali on yli 200 000 tonnia vuodessa. Hanke tukee Suomen ja EU:n vuoteen 2030 tähtääviä energia- ja ilmastotavoitteita. Tavoitteena on tehdä investointipäätös vuonna 2023. Hankkeesta löydät lisätietoa Outokummun sivuilta

Outokumpu ja Fortum ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen tutkiakseen Outokummun Tornion terästehtaan terästuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämistä kehittyvän pienydinvoimalan (Small Modular Reactor, SMR) avulla. Sopimuksen puitteissa yhtiöt tekevät yhteistyötä pitkällä aikavälillä ja selvityksen tavoitteena on arvioida pienydinvoiman toteutettavuutta Suomessa. Mahdolliset investointipäätökset tehdään myöhemmin. Tästä löydät lehdistötiedotteen aiesopimuksesta.