Meri-Lapin metalli- ja metsäteollisuus

Meri-Lapin alueen suurteollisuus muodostuu teräs- ja metsäteollisuudesta. Suurimpia yrityksiä ovat ruostumatonta terästä valmistava Outokumpu ja metsäteollisuuden tuotteita valmistavat Metsä-Group ja Stora-Enso.

Metsä-Groupin Kemin biotuotetehdashanke

Metsä-Group valmistelee esiselvityksensä pohjalta päävaihtoehtonaan uuden biotuotetehtaan rakentamista Kemiin. Tehtaan volyymi yli kaksinkertaistuisi noin 1,5 miljoonaan tonniin. Tehdas valmistaisi havu- ja lehtipuusellun lisäksi lukuisia muita biotuotteita. Investoinnin arvo on yli 1,5 miljardia euroa. Laitoksessa työskentelisi noin 250 työntekijää ja uusia työpaikkoja syntyisi noin 1500. Biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö on suunnitelman mukaan noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli noin 4,5 miljoonaa nykyisen tehtaan käyttöä enemmän. Investointipäätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020. Biotuotetehdasprojektin etenemistä voi seurata MetsäFibren sivuilta

Outokumpu-konsernin Elijärven kaivoksen laajentaminen

Outokumpu Oyj investoi noin 250 miljoonaa euroa Kemin kaivoksen laajentamiseen vuosina 2017–2020. Investoinnilla halutaan varmistaa ferrokromi raaka-aineen kromin riittävyys pitkälle tulevaisuuteen. Laajennuksessa kaivokselle rakennetaan uusi taso kilometrin syvyyteen. Oma ferrokromituotanto on Outokumpu Oyj:n ydinliiketoimintaa ja kilpailuetu verrattuna muihin kilpailijoihin.