Energiasektori

Meri-Lappi on merkittävä uusiutuvan energian: vesivoiman, tuulivoiman ja bioenergian mukaan lukien turpeen tuottaja ja kuluttaja.

Meri-Lapin kehittämiskeskus edistää ”Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti” tavoitteita: uusiutuvan energian käyttöä lisätään yli 50 %:n ja energiaomavaraisuutta yli 55 %:iin. Meri-Lapin kehittämiskeskus toteuttaa kuntien ja yritysten kanssa yhteistyössä ilmastonmuutoksen hillintää mm. vaikuttamalla vähähiiliseen energiantuotantoon, energiansäästöön, jätehuoltoon, yhdyskuntarakenteeseen ja seudun liikenneratkaisuihin.
Kehittämiskeskus toimii aktiivisesti vähähiilisen energiaseutukunnan kehittämiseksi edistäen seuraavia hankkeita:

Kemin biodiesel-laitos

Kiinan johtaviin bioenergiatoimijoihin kuuluva Kaidi on suunnitellut rakentavansa biojalostamon. Toteutuessaan tehdas tuottaisi vuodessa 200 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta 75 % olisi biodieseliä ja 25 % biobensiiniä. Jalostamon pääraaka-aineena on energiapuu. Kaidi ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä investoinnin aloittamiseksi.

LNG:n ja biokaasun käytön lisääminen

Nesteytetty maakaasu (lng) korvaa öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa ja energiatuotannossa ja vähentää merkittävästi hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. Lng korvaa myös raskasta polttoöljyä niissä laivoissa, jotka voivat ajaa kaasulla.

Manga Terminal Oy on käynnistänyt LNG-tuontiterminaalin toiminnan Tornion Röytässä Outokumpu Oy:n terästehtaan välittömässä läheisyydessä. Terminaalin ympärille on tarkoitus luoda tehokas logistiikkaketju. Lng:tä voivat hyödyntää alueen suurteollisuuden lisäksi mm. kemian- ja petrokemian teollisuus, biotalous, polttoaine- ja energiasektori, datakeskukset ja elintarvikeyritykset.

Tuulivoima

Meri-Lapin kuntien alueelle on tehty merkittäviä tuulivoimalainvestointeja, joiden arvo ylittää 300 miljoonaa euroa. Tuulivoimaloita on rakennettu ja rakennetaan erityisesti Simoon, mutta myös muihin kuntiin: Tornioon, Kemiin ja Tervolaan. Simon Leipiö 3 tuulivoimahanke on noin 100 miljoonan euron investointi ja alueelle rakennetaan enimmillään 27 uutta tuulivoimalaa. Lisää Simon Leipiö 3-hankkeesta lisää ”Hankkeista muualla”.

Bioenergia

Kehittämiskeskus edistää seudun paikallista bioenergiatuotantoa energian lähteenä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, lisää paikallisten raaka-aineiden käyttöä ja alueen energiaomavaraisuutta sekä edistää maakunnallisen ilmastostrategian toteuttamista.

Aurinkoenergia

Suomi ja Meri-Lappi ovat pohjoisesta sijainnistaan huolimatta hyvä
aurinkoenergian tuotantoon soveltuva alue, jonka säteilyenergia on Pohjois-
Saksan luokkaa. Aurinkoenergian edistäminen Meri-Lapin seudulla edistää Suomen ja Meri-Lapin seudun ilmastopolitiikkaa eli puhtaaseen ja hiilettömään energiaan siirtymistä.