Logistiikka

Kaukana päämarkkinoista sijaitsevan Meri-Lapin ja Lapin teollisuuden kuljetuskustannukset ovat merkittävä osa teollisuuden kokonaiskustannuksista. Suunnitellut Metsä-Groupin ja Lapin metsä- ja kaivosteollisuuden hankkeet tulevat kasvattamaan tavaravirtoja merkittävästi, mikä edellyttää mm. seuraavia liikenneinfrainvestointeja:

– Kemin sataman väylän syventäminen 12 metriin
– Laurila- Tornio ratayhteyden sähköistäminen
– Tornio-Kolari ratayhteyden sähköistäminen
– Valtatie 4:n investointien 2. vaiheen toteutus
– Alempiasteisen tieverkoston kunnostusinvestoinnit

Rautatien silkkitieyhteys Kouvolasta Kiinaan tarjoaa Meri-Lapille uusia mahdollisuuksia kehittyä Aasian rautatiekuljetusten pohjoiseksi hubiksi, joka kokoaisi Pohjois-Skandinavian alueen tavaravirtoja yhteen ja liittää ne Aasiaan suuntautuvaan konttijunaliikenteeseen.

Meri-Lapin ja koko Lapin kannalta on erittäin tärkeätä pystyä vastaamaan uusien metsäteollisuuden ja kaivoshankkeiden työvoimatarpeeseen ja varmistamaan kuljetusalan ja metsäkonekuljettajien koulutuspaikkojen riittävyys.

Meri-Lapin lentoliikenteen kehittäminen on myös olennaine osa logistiikan toimivuuden kannalta. Lisätietoa  voit lukea Meri-Lapin lentoliikenteen kehittämissuunnitelmasta.

Valtatien 4:n parantaminen välillä Oulu – Kemi on meneillään ja tämän TEN-T-ydinverkkoon kuuluvan tien kunnostamisesta ja turvallisuuden parantamisesta voit lukeä Väylän sivuilta.