Logistiikka ja saavutettavuus

Kaukana päämarkkinoista sijaitsevan Meri-Lapin ja Lapin teollisuuden kuljetuskustannukset ovat merkittävä osa teollisuuden kokonaiskustannuksista. Metsä-Groupin ja Lapin metsä- ja kaivosteollisuuden hankkeet tulevat kasvattamaan tavaravirtoja merkittävästi, mikä edellyttää mm. seuraavia liikenneinfrainvestointeja:

– TEN-T yhteydet keskeisinä maantie ja raideliikenteen reitteinä Jäämerelle
– Tornio-Kolari ratayhteys osaksi päärataverkkoa ja ratayhteyden sähköistäminen
– VT4 Laurila-Muurola välityskyvyn parantaminen, VT 21 osaksi TEN-T kattavaa verkkoa, VT4 Simojoen sillan ja VT 29 Tornionjoen sillan peruskorjaus, seututie 926 kunnostaminen kansallisen huoltovarmuuden varmistamiseksi
– Ratayhteyksien sähköistäminen Ajoksen satamaan sekä välillä Elijärvi-Lautiosaari ja Tornio-Röyttä
– Tornion Röyttän satama osaksi TEN-T-kattavaa verkkoa ja satamaväylän geometrian parantaminen
– Rahoituksen varmistaminen alempiasteisen tieverkon parannushankkeiden toteuttamiseen ja kunnossapitoon

Laurila-Tornio-Haaparanta ratayhteyden sähköistäminen on käynnissä. Ratayhteyden sähköistys mahdollistaa Perämerenkaaren henkilöraideliikenteen avaamisen.

https://vayla.fi/laurila-tornio-haaparanta

Meri-Lapin ja koko Lapin kannalta on erittäin tärkeätä pystyä vastaamaan uusien metsäteollisuuden ja kaivoshankkeiden työvoimatarpeeseen ja varmistamaan kuljetusalan ja metsäkonekuljettajien koulutuspaikkojen riittävyys.

Meri-Lapin lentoliikenteen kehittäminen on myös olennainen osa kuljetusketjujen toimivuuden ja alueen saavutettavuuden kannalta. Alueen elinkeinoelämää palvelevan reittilentoliikenteen turvaaminen Kemi-Tornion lentoasemalle sekä matkailun kasvun mahdollistava charterlentoliikenne Lisätietoa  voit lukea Meri-Lapin lentoliikenteen kehittämissuunnitelmasta.

Valtatien 4:n parantaminen välillä Oulu – Kemi on meneillään ja tämän TEN-T-ydinverkkoon kuuluvan tien kunnostamisesta ja turvallisuuden parantamisesta voit lukea  Väylän sivuilta.