Meneillään olevat ja tulevat hankkeet

Simon Leipiö 3 tuulivoimapuisto

Simossa on meneillään tämän hetken Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentaminen ja sen oletetaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä. Alla linkki Maaseudun tulevaisuudessa julkaistuun uutiseen hankkeesta.

Lapin luonnonvarasuunnitelma 2019-2024

Metsähallituksen Lapin luonnonvarasuunnitelma 2019 – 2024 sisältää samoja kärkitoimialoja ja edunvalvonta-asioita, joita Meri-Lapin Kehittämiskeskuskin valvoo ja ajaa toiminnallaan eteenpäin.

Lapin maaseutuohjelma 2021-2027

Lapin maaseutu poikkeaa monin tavoin muusta Suomen maaseudusta alueen karun luonnon ja pitkien välimatkojen vuoksi. Lappilaiset tunnetaan peräänantamattomina ja karuun ilmastoon tottuneina. Maaseutuohjelma pitää sisällään monia kehittämiskeskuksen kärkitoimialoja, kuten kiertotalouden ja matkailun sekä digitalisaation unohtamatta kuitenkaan maataloutta ja lähiruokaa ja pitkiä perinteitä omaavia elinkeinoja, kuten kalataloutta. Tavoitteena on, että Lappi pysyisi asuttuna ja elinvoimaisena.