Investoinnit Lapin alueella

Meri-Lapissa investoidaan nyt voimakkaasti. Suurinvestointien arvioiduista vaikutuksista  Lapin alueen talouskehitykseen voi lukea lisää 2019 toteutetusta Pellervon taloustutkimuksen selvityksestä. Lisätietoa alueen investoinneista löytyy myös ELY-keskuksen julkaisemasta Lapin alueelliset kehitysnäkymät Kevät 2023-julkaisusta.

Työ-ja elinkeinoministeriön julkaisemassa alueelliset kehitysnäkymät – raportissa on investointien vaikutusta alueittain käsitelty myös. Koska investointien vaikutukset ovat paljon laajemmat kuin vain sille paikkakunnalle, jonne investoidaan ja niiden työllisyysvaikutus voi olla suuri myös ympäryskunnissa, on Lapin Kauppakamarin 2022 toteuttamat Barentsin alueen investoinnit, elinkeinoelämän näkymät ja potentiaali ja Askeleet vihreän siirtymän kiihdyttämiseksi pohjoisella alueella sekä Länsi-Suomen kauppakamarien yhteistyössä toteuttama Läntisen teollisuusvyöhykkeen investointien ja liikenteen tulevaisuus-raportti ovat myös tutustumisen arvoisia.

Kannattaa myös katsoa Suomen yrittäjien kuntabarometri 2022 ja elinvoimabarometri 2023.

Invest in – toiminnasta ja lokaatioista löydät Meri-Lapin kuntien sivuilta: