Koulutuksen kehittäminen Meri-Lapissa

Meri-Lapin alueella on monipuolista ammatillista ja AMK-tason koulutustoimintaa, joka on alueen tärkeä elinvoimatekijä ja joka samalla turvaa alueen teollisuuden ja palvelualojen koulutetun työvoiman saantia.

Lapin ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat ja määrärahat ovat vähentyneet selvästi viime vuosina. Ammatillisen koulutuksen reformi tulee edelleenkin vaikuttamaan koulutusmäärärahojen pienentymiseen, koska rahoitus korreloi vahvasti laskevan väestökehityksen kanssa. Tämä on vaikuttanut siihen, että Meri-Lapin alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjän koulutuskuntayhtymä Lappia on joutunut tekemään voimakkaita talouden sopeuttamistoimenpiteitä.

Meri-Lapin alueella on vahva taloudellinen merkitys ja sen elinkeinoelämän vahvistumisen myötä tulevat koulutustarpeet kasvualoilla: esim. bio- ja kiertotalous, kaivosteollisuus, matkailu, puurakentaminen ja logistiikka. Alueen vahva perusteollisuus tarvitsee koulutettua työvoimaa ja esim. metalli- ja kaivosteollisuudessa on tällä hetkellä pulaa osaajista.

Vastavalmistuneille suunnatussa imagotutkimuksessa Lapin ammattikorkeakoulu sijoittui aivan kärkeen. Meri-Lapin AMK-koulutuksen suosituimmat koulutusalat ovat olleet sosiaali- ja terveys sekä tekniikan alat. Seudun koulutuksen kehittämisen kannalta tulisi kaikilla koulutustasoilla huomioida rajan läheisyys, lähialueiden potentiaali ja kehittää rajat ylittävää oppilaitosyhteistyötä, tutkintojen vastaavuutta sekä ruotsin kielen osaamista. Tiiviin yhteistyön jatkaminen Oulun ja Lapin yliopiston kanssa on ensiarvoisen tärkeää.