Ministerivierailu 22.01.2020

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka vieraili Meri-Lapissa 22.01.2020

Aamupäivällä Kemin Lumilinnassa pidetyssä tilaisuudessa puhuttiin useista tärkeistä alueen kärkihankkeista. Paikalla oli alueen kunnallisia päättäjiä sekä edustajia Outokumpu Chromelta, Metsä Groupilta, Kemin Satama Oy:ltä ja Länsipohjan sairaanhoitopiiristä.

Liikenne- ja viestintäministeri, Timo Harakka, käsitteli puheessaan muun muassa alueelle merkittäviä logistisia hankkeita sekä huolenaiheita. Näitä ovat muun muassa Ajoksen satamaväylän syventäminen sekä Laurila-Tornion välisen rautatieosuuden sähköistäminen. Lisäksi huolta aiheuttaa valtatie 21:n heikko kunto ja vaarallisuus nykyisellä raskaan kaluston liikennemäärällä. Näiden hankkeiden edistyminen on vahvasti kytköksissä Metsä Groupin suunnitteleman biotuotetehtaan totetutumiseen Kemissä. Lisäksi ministeri piti tärkeänä Suomen liikenneverkon kytkeytymisen Euroopan  liikenteen TEN-T-ydinverkkokäytäviin.

Digitalisaation merkitys nousi myös vahvasti esiin alueen kehittämispotentiaalina. Kyseessä on koillisväylän datakaapelihanke Arctic Connect, josta Cinia on tehnyt aiesopimuksen venäläisen MegaFonin kanssa. Toiveena on, että sen avulla Pohjois-Suomi voisi hyödyntää nopeaa datayhteyttä Pohjois-Ruotsin tavoin datakeskusten ylläpitäjänä.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi aamupäivän alustuksissa nousi esiin muitakin alueelle tärkeitä asioita. Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon turvaaminen nousi esiin, Jyri J. Taskilan, alustuksessa. Muun muassa synnytystoimintojen säilyttäminen sekä psykiatrisen hoidon järjestäminen alueen sairaaloissa.

Simon kunnanjohtaja, Vivi Marttila, osoitti huolensa valtatie 4:n parannushanketta kohtaan. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan juuri Simon alueelle on jäämässä vaarallisia risteysalueita hankkeen ulkopuolelle. Myös lentoliikenteen merkitys alueelle sekä raideliikenteen parantaminen nostettiin alustuksissa esiin.

Kemin kaupunginjohtaja, Tero Nissinen, puhui alustuksessaan alueen bio- ja kiertotaloushankkeista tuoden esiin niiden taloudellisen potentiaalin Meri-Lapin alueella.