Puurakentaminen

Puurakentamisen edistämisellä Meri-Lapissa ja Suomessa on vahvat perusteensa. Meri-Lapin alueella on perinteisestikin ollut vahvaa puurakentamisen osaamista, ja alueelle on sijoittunut useita puutalotehtaita. Alueella on lisäksi hyvä raaka-ainepohja ja kolme merkittävän kokoluokan sahaa Tervolassa ja Kemissä, joilla on myös vientiä.  Puurakentamisen lisäämisellä saavutetaan lähes 15 kertainen työllisyysvaikutus sahatavaran tuotantoon verrattuna. Meri-Lapin alueella on 7 talotehdasta.

 Meri-Lapissa on erityisosaamista CLT (cross laminated timber), ristiinliimatun massiivipuutekniikan osalta. Ammattiopisto Lappian tiloissa Kemissä CLT-osaamiskeskuksessa on elementtien valmistuslinja CLT-pilotointia varten, puurakentamisen koulutus sekä CLT-koetalo Kemin Ajoksessa.  Kemin valtuusto on myös hyväksynyt arktisen puurakentamisen toimintaohjelman ja Mansikkanokan alueelle on kaavoitettu kortteli puurakennuksille jo pari vuotta sitten. CLT:n ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista voit luke lisää tästä Lapin Ammattikorkeakoulun julkaisemasta raportista (PDF).

Puurakentamisen lisääminen vaikuttaa myönteisesti myös seudun paikallistalouteen, imagoon sekä asukkaiden terveyteen. Kehittämiskeskus edistää Meri-Lapin puurakentamisen toimenpiteitä: sen lisäämistä kuntien hankinnoissa osana kuntien vähähiilisyys- ja kestävän kehityksen tavoitteita, puurakentamisen osaamisen sekä viennin kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.