Meri-Lapin matkailu-MaaS

Meri-Lapin matkailun toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen

Hankeaika 15.11.2018-31.3.2021

Hankkeen tavoitteena on kehittää matkailijalle saumaton matkailu- ja liikkumiskokemus Meri-Lapin alueella kehittämällä matkailupalvelut ja kuljetukset yhdistävä Meri-Lapin matkailu-MaaS- järjestelmä sekä kehittää alueen liikennettä. Tavoitteena on mahdollistaa yksilömatkailijoille sekä matkanjärjestäjille kokonaiskuvan saaminen Meri-Lapista matkailukohteena, antaa riittävä tieto matkansuunnitteluun, tarjota tietoa olemassa olevista majoitus- ja ohjelmapalveluista eri vuodenaikoina, miten matka- ja palveluketjut toimivat, varata/ostaa kuljetuksia, tuotteita ja tuotepaketteja sekä parantaa alueen kansainvälistä saavutettavuutta. MaaS-järjestelmä suunnitellaan palvelevan tulevaisuudessa myös paikallismatkustusta, vientiteollisuuden tarpeita ja sote – kuljetuksia.


Pk-yritysten olemassa olevien tuotteiden saatavuuden ja saavutettavuuden paranemisen lisäksi kokonaisvaltaisempi ratkaisu mahdollistaa uusien tuotekokonaisuuksien ja yksilöllisempien tuotteiden syntymisen. Ennen kaikkea yksittäisen matkailuyrityksen kilpailukyky ja kustannustehokkuus paranevat ja ydinliiketoimintaan keskittyminen helpottuu.


Pitkällä tähtäimellä matkailu-MaaS-järjestelmä lisää merkittävästi alueen matkailuyritysten ja liikennöitsijöiden kilpailukykyä, liiketoiminnan tuloa ja ympärivuotisia työpaikkoja. Samalla muuhun liikkumiseen liittyvät kuljetukset muuttuvat kustannustehokkaimmiksi.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 231 080 €, josta Ely-keskuksen myöntämää Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta on 184 860 € (80 %).  

Projektipäällikkö 
Jenni Rissanen
[email protected]
0400-176682