Sote-palvelujen turvaaminen Meri-Lapissa

Pitkään kansallisesti valmisteltu soteuudistus toteutui kesällä 2021 ja valmistelu uuden hallinnontason, hyvinvointialueiden osalta alkoi lakimuutoksen jälkeen. Lapin hyvinvointialueen ensimmäiset aluevaalit järjestettiin 23.1.2022. Aluevaltuustoon valittiin Meri-Lapista 24 edustajaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kokonaisuudessaan kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Meri-Lapin perusterveydenhuollon palveluverkko oli ja on edelleen monitoimijainen. Lounaisen Lapin alueella Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevasta erikoissairaanhoidosta ja Kemin, Keminmaan sekä Tornion perusterveydenhuollon tehtävät tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja yhteisyritys (1.6.2018 alkaen, 15 vuoden sopimuksella). Yhteisyrityksen kuntaomistajuus siirtyi uudistuksen myötä hyvinvointialueelle. Tervolan terveyskeskuspalvelut tuottaa Terveystalo. Simon ja Ylitornion perusterveydenhuollon palvelut siirtyivät myös osaksi Lapin hyvinvointialueen palveluita. Haaparannan terveyspalvelut ovat maakäräjien alaisuudessa, osana Region Norrbottenin palvelutarjontaa.

Osana uudistusta lakiin kirjattiin mm. pitkien ja laajojen ulkoistuspäätösten mitätöinti ja purkaminen 1.1.2026 alkaen, joka koskee etenkin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ulkoistusta. Omaisuuden suoja edellyttää, että hyvinvointialue ei voi yksipuolisesti mitätöidä sopimusta, vaan sen tulee neuvotella Mehiläisen kanssa sopimusmuutoksista ja huomioida Meri-Lapin ympärivuorokautiselle päivystykselle myönnetty erillisrahoitus. Länsi-Pohjassa synnytysten poikkeuslupa on voimassa 31.12.2025 ja Lapin keskussairaalassa 31.12.2027 saakka.

Edunvalvonnan painopiste siirtyi uudistuksen myötä yksi hyvinvointialue, kaksi sairaalaa -mallin edistämiseen, synnytysten jatkumiseen ja alueen palveluiden turvaamiseen osana hyvinvointialueen palveluvalikoimaa.