Lähellä tuotettua ruokaa

Meri-Lapin alue mukaan lukien Ylitornion kunta tuottaa merkittävän osan Lapin maito- ja lihatuotannosta. Meri-Lapissa on 74 maitotilaa, jotka tuottivat 44 milj. litraa maitoa vuonna 2023 eli 56 % koko Lapin tuotannon määrästä. Lihakarjaa kasvattavia tiloja on 44, joiden tuotanto on 1,7 milj. kg eli noin 55 % maakunnan koko lihan tuotantomäärästä.

Koko Lapin alueella lähiruoan tuotannon vähyydestä ja yksipuolisuudesta ollaan huolestuneita. Lapin liiton laatimassa Lapin elintarvikeohjelmassa on kartoitettu lähruoan tuotannon nykytilaa sekä myös mahdollisuuksia lähiruoan tuotannon parantamiseksi.

Lappiin tuodaan ruokaa vuosittain noin 444 miljoonan euron edestä ja vain noin 10 % Lapissa kulutetusta ruoasta tuotetaan Lapissa. Maakunnan lähiruoan tuotannossa on merkittävää kasvupotentiaalia. Kehittämiskeskus edistää toimenpiteitä, joilla vaikutetaan lähiruoan tuotannon ja omavaraisuuden lisäämiseen. Meri-Lapissa toimii REKO-lähiruokarinki, jonka tavoitteena on tuottajien ja kuluttajien yhteensaattaminen. Meri-Lapin REKO:lla on ryhmä Facebookissa.