Kiertotalous

Teollinen kiertotalous on koko Lapille keskeinen tulevaisuuden kasvualue kehitysajuri. Koko Lapin kierto- ja biotalouden toteutuneiden ja suunnitelmissa olevien investointien arvioidaan olevan lähes kaksi miljardia euroa. Pelkästään uusien kiertotalouteen liittyvien investointien arvioidaan mahdollistavan Meri-Lappiin noin 550 uuden työpaikan syntymisen. Meri-Lapissa syntyy vuodessa 1,7 milj. tn teollisuuden sivuvirtoja.

Kemin Digipolis on tehnyt pitkäjänteistä työtä kiertotalouden edistämiseksi Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin alueen yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Digipoliksen kiertotalouden edistäminen ja sen hankkeet on noteerattu kansainvälisesti ja kansallisesti korkealle. Vuonna 2014 Lappi valittiin Euroopan Komission toimesta modernin klusterikehittämisen Euroopan mallialueeksi luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa. Lapin ammattikorkeakoulu on julkaissut kiertotaloutta koskevan artikkelikokoelman ”Kiertotalous Lapin ammattikorkeakoulussa”.

Sitra on myös nimennyt yhdeksi tiekarttansa avainhankkeeksi Digipoliksen vetämän teollisen kiertotalouden innovaatioalustan. Kemiin perustettiin Suomen ensimmäinen kiertotalouden osaamisyksikkö, jossa osapuolina ovat Sitra, Digipolis Oy ja Lapin yliopisto. Lisäksi Tornioon avattava energia, teollisuus- ja logistiikkapuisto Arctio palvelee ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös alueen kiertotalousliiketoiminnan kehittämiselle.

Kiertotalous on koko Lapin strateginen kehittämisalue, jonka riittävät taloudelliset, tutkimus- ja koulutusresurssit tulee turvata. Kiertotalouden kärkitoimijoina toimii muun muassa Tapojärvi Oy, joka on tehnyt pitkään yhteistyötä Digipoliksen kanssa teollisen kiertotalouden edistämiseksi sekä Outokumpu Oyjjonka ruostumattoman teräksen tuotannossa 87% käytettävästä raaka-aineesta on kierrätyssisältöä. Infinited Fiber Company suunnittelee Kemin Veitsiluotoon tekstiilikuitutehdasta, jonka pääraaka-aineena toimii tekstiilijäte. Tehtaan arvioidaan olevan tuotannossa 2025, työllistäen 270 uutta työntekijää.